Firmast

Tulundusühistu Eesti Mahe asutati 2003 aastal. Asutajaliikmeteks oli 35 talupidajat, osühingut ja aktsiaseltsi. Ühistu eesmärgiks on liikmete teenindamine tunnustatud mahepõllumajanduslik saaduste tootmisel, käitlemisel, turustamisel ja tulukuse suurendamisel. Ühistu tegevusaladeks on tunnustatud mahepõllumajanduslike saaduste varumine, töötlemine, hoiustamine ja turustamine. Ühistu liikmeks võib olla Eestis asuv füüsiline ja juriidiline isik, kes kasvatab tunnustatud mahepõllumajanduslikke saadusi. Ühistu on avatud uutele liikmetele.

Müüa (lühiteated avalehel)

Mahetoidu sõbrale
  • TÜ Eesti Mahe liikmete toodetud mahepiima on võimalik osta mahepiimaautomaatidest Selveri, Maksimarketi ja Konsumi kauplustes. Põhjalikum info www.mahepiim.ee